AKIBAT USUM HALODO TAUN 2017

Seorang warga Dusun Mekarhurip keur mawa jukut pikeun parab ingon-ingon, Kemis (7/9).

Mandalahuripnews – Usum halodo taun ieu nyaeta di taun 2017 tos dimimitian ti awal bulan juli. Sarupaning masalah oge tos mimiti karasa anu diakibatkeun usum halodo ieu, contona di hiji wilayah Desa Mandalahurip nu tepatnamah di Dusun Mekarhurip kalangkaan cai jeng jukut pikeun parab ingon-ingon kayaning sapi, domba, jeung embe tos mimiti hese.

Pamarentah ditiap-tiap dusun tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum halodo anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu di duga ku sabalarea nyaeta diantarana mah longsor dina nalika usum hujan datang.

“usum halodo samodel ayeuna, neangan jukut pikeun parab ingon-ingon geus hararese diakibatkeun gararing lila kahalodoan, jeung biasana usum halodo kieumah osok loba-loba kajadian, diantarana sok loba anu kaleungitan barang atawa ingon-ingon”, ceuk salah sahiji warga Dusun Mekarhurip anu alim disebatkeun namina.

Kepala Desa, Siti Zainab, oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanana disisir gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor anu sering ngancam penduduk disekita eta sarta kudu ngaronjatkeun ronda pikeun ngajaga hal-hal anu teu diharepkeun.

About mandalahurip 75 Articles
Mandalahurip adalah sebuah nama pemerintahan desa yang terletak di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.